Giovanni Legnini

Sezione Voti Validi % Voti solo Governatore Voti contestati
Sez.  N.1   74 34.91 5 0
Sez.  N.2   99 34.14 9 0
Sez.  N.3   114 37.87 5 0
Sez.  N.4   154 37.93 16 0
Sez.  N.5   93 24.87 15 0
Sez.  N.6   158 35.67 12 0
Sez.  N.7   127 38.84 10 0
Sez.  N.8   100 38.17 7 0
Sez.  N.9   126 42.86 3 0
Sez.  N.10   233 39.49 9 0
Sez.  N.11   176 37.45 8 0
Sez.  N.12   91 30.03 8 0
Sez.  N.13   143 28.60 11 0
Sez.  N.14   172 31.16 6 0
Sez.  N.15   135 36.29 15 0
Sez.  N.16   80 30.30 4 0
Sez.  N.17   163 35.21 8 0
Sez.  N.18   82 26.45 5 0
Sez.  N.19   62 23.85 1 0
Sez.  N.20   111 22.93 14 0
Sez.  N.21   99 31.63 4 0
Sez.  N.22   184 37.86 5 0
Sez.  N.23   142 30.21 6 0
Sez.  N.24   191 31.21 19 0
Sez.  N.25   84 27.36 1 0
Sez.  N.26   126 31.11 6 0
Sez.  N.27   153 25.29 13 0