Stefano Flajani

Sezione Voti Validi % Voti solo Governatore Voti contestati
Sez.  N.1   1 0.47 0 0
Sez.  N.2   1 0.34 0 0
Sez.  N.3   0 0.00 0 0
Sez.  N.4   0 0.00 0 0
Sez.  N.5   1 0.27 1 0
Sez.  N.6   0 0.00 0 0
Sez.  N.7   0 0.00 0 0
Sez.  N.8   3 1.15 0 0
Sez.  N.9   1 0.34 0 0
Sez.  N.10   2 0.34 0 0
Sez.  N.11   1 0.21 0 0
Sez.  N.12   1 0.33 0 0
Sez.  N.13   5 1.00 0 0
Sez.  N.14   1 0.18 0 0
Sez.  N.15   2 0.54 2 0
Sez.  N.16   1 0.38 0 0
Sez.  N.17   3 0.65 1 0
Sez.  N.18   5 1.61 0 0
Sez.  N.19   0 0.00 0 0
Sez.  N.20   1 0.21 0 0
Sez.  N.21   0 0.00 0 0
Sez.  N.22   2 0.41 0 0
Sez.  N.23   1 0.21 1 0
Sez.  N.24   2 0.33 0 0
Sez.  N.25   0 0.00 0 0
Sez.  N.26   0 0.00 0 0
Sez.  N.27   1 0.17 0 0